Top Ten

TOP TEN är ett varumärke som avgörande har format kontaktsportens historia och utveckling och kommer att fortsätta att forma det. Tänk bara på huvudskydd och handskar som var framåtblickande på 80-talet och fortfarande är även idag. För TOP TEN kommer funktionalitet, design och kvalitetskrav i första hand. Vi är inte bara en sportutrustningstillverkare, vi är också en stor sponsor av sporten. Kampsporter utvecklas snabbt över hela världen och får nu mer och mer uppmärksamhet i media. TOP TEN har för tillfället den officiella utrustningen i WAKO Kickboxing men även ITF Taekwon-Do och WKF Karate.